Cách để hiện hình ảnh, mô tả khi chia sẻ link trên facebook


Làm sao để chỉnh sửa/hiện hình ảnh, mô tả khi chia sẻ link trên facebook?
Dưới đây là 4 thẻ cần thiết cho sự hiển thị link của bạn trên facebook, hãy chỉnh sửa và dán nó vào phần header trang web của bạn
<meta property="og:url" content="URL chính tắc" />
<meta property="og:title" content="Phần tiêu đề" />
<meta property="og:description" content="Phần mô tả" />
<meta property="og:image" content="Link ảnh hiển thị" />
1) Ý nghĩa của thẻ og:url
URL chính tắc cho trang của bạn. Đây phải là URL chưa được chỉnh sửa, không có các biến phiên, thông số xác định người dùng hoặc bộ đếm. Số lượt thích và chia sẻ của URL này sẽ tổng hợp tại URL này. Ví dụ: URL miền di động phải trỏ đến phiên bản máy tính của URL dưới dạng URL chính tắc để tổng hợp số lượt thích và chia sẻ trên nhiều phiên bản của trang.
2) Ý nghĩa của thẻ og:title
Tiêu đề của bài viết chẳng hạn như tên trang web.
3) Ý nghĩa của thẻ og:description
Mô tả ngắn về nội dung, thường từ 2 đến 4 câu. Mô tả này sẽ được hiển thị bên dưới tiêu đề của bài viết trên Facebook.
4) Ý nghĩa của thẻ og:image
URL của hình ảnh xuất hiện khi ai đó chia sẻ nội dung lên Facebook.

Xem chi tiết

Làm sao để sửa lỗi khi đã gắn hết thẻ rồi nhưng facebook chưa cập nhật hình ảnh, tiêu đề, mô tả cho link của bạn?
Các bạn hãy dùng trình gỡ lỗi chia sẻ của facebook để sửa lỗi này!

Truy cập trình gỡ lỗi chia sẻ

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần nhập link mình muốn gỡ lỗi rồi click "Debug", nếu sau đó vẫn không sửa được thì bạn ấn "Thu thập lại" để gỡ lại lỗi. Sau khi thành công các bạn thử share lại link của mình lên facebook và thấy được kết quả!

No comments

Powered by Blogger.