Công cụ xem mã màu ảnh online

Công cụ sau sẽ giúp bạn xem được mã màu ảnh đơn giản bằng html5.

Cách làm
Bước 1: Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi chọn vào nút "Hiện ảnh". Hình ảnh sẽ hiện được căn lại tỉ lệ và hiện ở khung phía dưới.
Bước 2: Click chọn một vị trí bất kì trên ảnh. Một khung hình nhỏ 9x9 pixels sẽ hiện lên ở phía bên phải.
Bước 3: Click chọn pixel bất kì tại khung hình 9x9 để lấy mã màu.
Bước 4: Trong trường hợp muốn chọn lại chỉ cần click lại vào hình ảnh để lấy khung hình 9x9 pixels khác.

Đôi điều thú vị về công cụ
Công cụ này không hề tải ảnh lên bất kì server nào để lấy mã màu. Chỉ đơn giản với sức mạnh của HTML5 mọi thứ chỉ cần xử lý trên chính trình duyệt của bạn.
(Như vậy bạn có thể yên tâm về việc bảo mật bức hình của bạn.)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ html5!
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ html5!
Mã Màu:

No comments

Powered by Blogger.