Hiệu ứng link 7 màu khi hover chuột javascript


Hiệu ứng rất đẹp mắt để trang trí website mỗi khi hover chuột vào link. Cụ thể: <a href="Link">Chữ đổi màu khi hover chuột</a>
Chèn code sau vào thẻ <body></body>:
<script language="javascript" src="https://sfrxj.net/themes/default/js/rainbow.js" type="text/javascript"></script>
Các bạn có thể tải code ở đây: https://pastebin.com/raw/SAFWAK86
Chúc các bạn thành công!

No comments

Powered by Blogger.